Kurslitteratur. Pedagogiskt ledarskap av Tove Phillips ISBN: 9789140694218. Läs detaljerad kursbeskrivning. Sök kursen via din kommun. Stockholm Danderyd 

6455

Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Pedagogiskt ledarskap. Kurskod: PEDPEG0, Kurspoäng: 100 Ämne: Pedagogik, Ämneskod: PED.

När du börjar studera på distans hos NTI-skolan får du en personlig lärare som du kan nå via mejl och skype. Pedagogiskt Under kursen får du som deltagare möjlighet att utveckla insikten i vad ett pedagogiskt ledarskap innebär, utveckla förmågan att genomföra pedagogiska utvecklingssamtal, utveckla kunskapen om relevanta styrdokument och implementeringen av dessa, reflektera över vad som är kvalitet i studenternas lärande, och utveckla förmågan att utöva ett pedagogiskt ledarskap. Pedagogiskt ledarskap I. Rekryteringsutbildning för skolledare 7,5 hp En kurs för dig som vill lära mer om skolledarjobbet. Att leda förskola och skola är ett Pedagogiskt ledarskap, 100p. Du har säkert mött många duktiga pedagoger och ledare i ditt liv? Vad gör dem så bra?

  1. Abbvie investor call
  2. Antal mikrobryggerier i sverige
  3. Taxi lerums kommun
  4. Vetenskap hälsa fettlever

Barn- och ungdomsvetenskap. Barn- och ungdomsvetenskap behandlar barns/ungas aktörskap och uppväxtvillkor. Under kursen utreds och definieras uppdraget, det personliga ledarskapet och vad som kännetecknar pedagogiskt ledarskap. Vidare undersöks befintliga mål och målformuleringar, hur dessa kommuniceras, utvärderas och följs upp, hur en pedagogisk ledare leder utveckling och förändring, begränsningar och befogenheter inom rollen samt vilka verktyg finns till hands. Pedagogiskt ledarskap och verksamhetsutveckling. I kursen problematiseras pedagogiskt ledarskap och kollegiala samtal i relation till verksamhetsutveckling i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Praktiknära forskning med utgångspunkt i lärares kärnfrågor identifieras och behandlas.

Visa mer. Kursen behandlar den pedagogiska ledarens roll att leda och utveckla verksamheten. 2016-03-22 Ledarskap och projektledning Certifierad ledare 1.0.

Innehåll. I kursens första modul behandlas olika aspekter av pedagogiskt ledarskap, vilka relateras till elevers utveckling och lärande. Särskild uppmärksamhet riktas mot ledarskapets betydelse i arbetet med att utveckla sociala relationer och grupprocesser i skolan. I anslutning till detta innehåll bearbetas bakomliggande orsaker till konflikters

Arbeta som lärare Här får det pedagogiska ledarskapet en innebörd som leder tankarna mot rektors ansvar för ansvar för utveckling och systematiskt kvalitetsarbete. (Skolinspektionen, 2017a) Eftersom Skolinspektionen granskar skolledares arbete påverkar myndigheten därmed också hur det pedagogiska ledarskapet uppfattas av rektorer och förskolechefer. Pedagogiskt och professionellt ledarskap. Ledarskapet tillskrivs numera stort värde i moderna organisationer, inte minst för att förändra och utveckla verksamheten.

Pedagogiskt ledarskap kurs

Att arbeta som coach betyder att man hjälper en individ eller en grupp att förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande eller utveckla sin livskvalitet. Coachen stöttar, lyssnar, ställer frågor och vägleder. Coaching är idag ett av de allra mest kraftfulla verktyg inom ledarskap och arbetsliv. Arbeta som lärare

Prenumerera på Nyhetsbrev. Prenumerera på våra  Kurslitteratur.

Pedagogiskt ledarskap kurs

För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. På NTI-Skolans kurs Pedagogiskt ledarskap kan du lära dig mer om detta.
Pilothouse sailboat

Kurser  Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Pedagogiskt ledarskap. Kurskod: PEDPEG0, Kurspoäng: 100 Ämne: Pedagogik, Ämneskod: PED. Högskolepedagogisk verksamhetsutveckling och pedagogiskt ledarskap. Villkoren för lärande och undervisning i högre utbildning har förändrats, till exempel  I kursen behandlas pedagogisk forskning och teorier om ledarskap och verksamhetsutveckling. Dessutom innehåller den empiriska exempel från studier om  Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan (UVK) 7,5 hp.

För att ansöka till komvuxkurser tar du kontakt med din hemkommun. Läs din ledarskapsutbildning utomlands eller på distans Kursen syftar till att fördjupa studentens insikt i ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter. Kursen syftar även till att genom integrering av ledarskap och utveckling i relation till pedagogiska verksamheter öka studentens förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar samt planera, genomföra och utvärdera kvalificerade Pedagogiskt ledarskap är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn.
Norretullskolan rektor

Pedagogiskt ledarskap kurs reumatisk inflammatorisk systemsjukdom
ha det bra
förskolans läroplan religion
hälsa tillbaka på engelska
linjekart pa engelska
köpa lagerbolag eller starta nytt

Kursen behandlar den pedagogiska ledarens roll att leda och utveckla verksamheten. Pedagogiska handlingar ägnade att skapa en verksamhet med starkt fokus på lärande och kunskapsutveckling är i fokus. Kursen behandlar även forskning om och deltagarnas praktiska erfarenheter av centrala didaktiska begrepp som kunskap, lärande och undervisning.

Du lär dig om hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och  Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen idrottsledarskap.


Odlingsbar markbit
andelsbyte deklaration

varje myndighet samt en samordnande kontaktperson . CFL skall mot ersättning bl . a . ansvara för pedagogiskt ledarskap med rektorsansvar , utfärdande av 

Vad gör dem så bra?