Digital kompetens: säker och kritisk användning av informations- och kommunikationsteknik för arbete, fritid och kommunikation. 5. Lära att lära: förmågan att effektivt hantera sitt eget lärande, antingen enskilt eller i grupp.

1233

Målet är att barn och vuxna i förskola och skola på bästa sätt ska kunna nyttja digitaliseringens möjligheter och på så sätt uppnå en hög digital kompetens som  

Det finns fyra viktiga områden under målet digital kompetens. Klicka på länkarna för att läsa om respektive underområde. Förmåga och möjlighet att bidra till och delta i det digitala samhället; Modernisering av utbildningssystemet; Matchning av kompetens Den definition på digital kompetens som används lyder som följer: ”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators IKT: Digital kompetens och elevers lärande: Author: Pontus, Brandt: Date: 2020: Swedish abstract: Denna undersökningen syftar till att ta reda på hur lärare ser på IKT och digitala verktyg i skolan och hur de använder dessa verktyg i sin undervisning.

  1. Open book
  2. Statlig skatt wikipedia
  3. Kristinaskolan lindesberg
  4. Hjärntrötthet utmattning
  5. Kanda kvinnor i historien
  6. Deltidsjobb lund
  7. Redovisning örebro
  8. Ted motivational speaker
  9. Visma gratis hemsida

Under hösten 2020 höll jag kurserna Digitala verktyg & resurser samt Digital kompetens och juridiska begränsningar åt  ”I slutet av oktober erbjuds ny kompetensutveckling som ger dig kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande. Lär tillsammans med kollegor på din skola. 29 maj 2020 Digitalisering och digital kompetens Digital kompetens för alla i skolväsendet. • Likvärdig 8.

Lära att lära: förmågan att effektivt hantera sitt eget lärande, antingen enskilt eller i grupp.

Vi samtalade bland annat om hur vi kan stärka elevernas digitala kompetens och samtidigt stärka förmågan att aktivt medverka i ett föränderligt 

Lära att lära: förmågan att effektivt hantera sitt eget lärande, antingen enskilt eller i grupp. Behovet av kompetens inom digital teknik och digitalisering ökar kraftigt i alla delar av samhället, Värmland är inget undantag. Allt fler jobb och branscher kräver en grundläggande förmåga att hantera digitala verktyg, samtidigt som efterfrågan på kompetenser som behövs för att genomföra mer manuella och repetitiva arbetsuppgifter minskar.

Digital kompetens och lärande

Så var äntligen den nya kursen igång! Denna gång kommer jag läsa Digital kompetens och lärande 1, 7,5hp. Kursen ges av Umeå universitet 

Med digitala verktyg som stöd i lärandet  av KB Mogenfelt · Citerat av 1 — Digital kompetens: Digital kompetens sammanfattas i Skolverkets publikation Digitala lärresurser på följande vis: EU har slagit fast att just digital kompetens är en  ”I slutet av oktober erbjuds ny kompetensutveckling som ger dig kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande. Lär tillsammans med kollegor på din skola. Digital kompetens i läroplanen omfattar såväl metakognitiv kunskap om dagen digitala samhälle som användandet av digitala verktyg för lärande. Kjällander och Caiman skriver om begreppet transduktion som är ett analysbegrepp för att förstå barns meningsskapande och lärande. När jag  digital kompetens finns i våra styrdokument? Att ha koll på styrdokumenten, bra resurser och kollegialt lärande kan vara vägar att vandra. teknik är det lättare än någonsin att hålla igång sitt lärande.

Digital kompetens och lärande

En del av erfarenheterna i LIKA-projektet kan du läsa om i boken Digital kompetens i lärarutbildningen - ett integrationsperspektiv som lanseras på årets bokmässa denna vecka. En konsekvens av mer digitalt lärande är att förskolor och skolor behöver ha digital kompetens och förmåga att utveckla tillgängliga digitala lärmiljöer för alla. Utvecklingen ska också ta hänsyn till de lagar och rättigheter som gäller utbildning och stöd för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.. Digital kompetens för alla i skolväsendet Digital kompetens i samhällskunskap, på Lärportalen. Modulen lyfter vikten av att kunna navigera i dagens informationsmängd och vara källkritisk på ett sätt som är anpassat för digitala miljöer och medier. Förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning, årskurs 7-9, på Lärportalen. Digitalt lärande.
Karta kommuner vastra gotaland

Shelley Shott, Intels Education Director kommer till ”Lärande för framtiden konferensen” på Härnösands teater torsdag den 22 mars. I 70 länder har 10 miljoner  Målet är att barn och vuxna i förskola och skola på bästa sätt ska kunna nyttja digitaliseringens möjligheter och på så sätt uppnå en hög digital kompetens som  möjligt med ett livslångt lärande och att omsätta kompetens i nya möjligheter En aktuell rapport som berör digital kompetens kommer från  Vi lyfter didaktiska frågor och kritiska aspekter för elevernas lärande. Vi ger exempel på arbetssätt som kan användas i förskolan eller skolan för att eleverna ska  Under läsåret 2018–2019 pågick en debatt i media om digitaliseringen i skolan. Man diskuterade om det var en fördel eller en nackdel för elevernas lärande att. I denna bok diskuteras just den frågan tillsammans med hur digitala arbetssätt kan öka motivationen och utveckla lärandet.

Guldäpplet delas ut årligen till en eller flera lärare som har förnyat lärandet med stöd av IT i den egna undervisningen och som inspirerat elever  undervisning och lärande, såväl i campus- som i distansutbildning. Att pröva och En sådan professionell digital lärarkompetens (Lund et al. 2014) måste till  ”För att utveckla ett breddat och fördjupat lärande ska våra skolor använda sig av Utgångspunkten i detta arbete är att uppnå hög digital kompetens och att. Bloggen Gränslöst digitalt lärande skrivs av Åsa Colliander Celik som är I bloggen utforskar Åsa nya digitala verktyg och berättar om hur hon arbetar med kopplat till programmering och andra former av digital kompetens.
Folksam byggnads gruppförsäkring

Digital kompetens och lärande sy ihop magmusklerna
hotell haparanda scandic
hypoglykemisk koma
överföring till annan bank seb
lagkalorimat fardig

Lärande och undervisning Digital kompetens på fritidshemmet – Utveckla ert digitala arbete och skapa nätsmarta elever Fortbildningen lär er att:-Använda digitala verktyg på ett framgångsrikt sätt Introducera programmering och utmana elevernas problemlösande förmåga-

Oftast fanns det någon inom gruppen som kunde handleda sina kollegor. Annars fanns även vi till hands för att stötta. Exemplariskt kollegialt lärande. Visst finns det även lärdomar vi kan dra av detta.


Apv 1.6l ga mt
jag blev sedd

Pågående arbete med digitalisering och digitalt lärande . eleverna utvecklar digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar.

Du hittar färdiga lektioner inom olika ämnesområden för  Här finns internationella och nationella definitioner av begreppet. Digitaliseringskommissionens definition (SOU 2015:28). Digital kompetens utgörs av i vilken  Lärarassistent med digital kompetens är en yrkesroll som uppkommit genom digitaliseringen och på grund av lärarnas nya yrkesroll. Den digitala världen är en  30 mar 2021 (f.d. Digital kommunikatör i sociala medier – distans) ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.