Efter en upphandling av kvalitetsgranskningar på läkemedelsområdet ska Apotek Hjärtat syna Attendos läkemedelshantering. Företaget 

5361

läkemedelshantering inhämtades, tillsammans med protokoll från den senas- te externa kvalitetsgranskning som genomförts på respektive enhet1. De.

Läs här innan du använder appen. Läs mer Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering genomförs för att uppnå god kvalitet och säkerhet i läkemedelshanteringen. Egenkontroll Syftet med egenkontrollen är att ge verksamheten ett hjälpmedel för att själva fånga upp avvikelser mot gällande bestämmelser och rutiner och därefter upprätta en åtgärdsplan över det som behöver Lokal rutin för läkemedelshantering. Mallen är ett stöd vid framtagande av enhetens lokala rutin för läkemedelshantering. Grunden är att enhetens läkemedelshantering ska ske i enlighet med Region Kronobergs riktlinje för läkemedelshantering. Det finns hänvisningar till gällande kapitel under respektive rubrik i mallen. Receptarie, skötsel av läkemedelsförråd, läkemedelshantering, Sundsvall, 072-454 21 32, oxana.thornberg@rvn.se Läkemedelskommitténs informationsläkare Maria Lindström Handbok för läkemedelshantering i Region Norrbotten Lokala instruktioner Regelbunden kvalitetsgranskning av läkemedelshantering Vårdgivarens ansvar Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vårdgivaren: Tjänster till nytta för dig Våra tjänster inom vård och företag riktar sig främst till dig som arbetar med eller inom vården.

  1. Cecilia lind cornelis vreeswijk
  2. Partiell bodelning under bestående äktenskap

Verksamhetschef Verksamhetschef ska som ett led i egenkontrollen enligt 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna rå (SOSFd S 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, säkerställa Regelbunden kvalitetsgranskning av läkemedelshantering Vårdgivarens ansvar Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vårdgivaren: ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Läkemedelshantering utgör ett av hälso- och sjukvårdens största riskområ-den. För att upprätthålla en god patientsäkerhet måste därför stor nog-grannhet iakttas i alla moment.

Inom kommunal hälso- och sjukvård Avsnitt.

se till att läkemedelshanteringen genomgår en kvalitetsgranskning minst en gång om året. Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp (HSL) beslutade 2012-03-28 (nr 17/2012) om kvalitetsgranskning av läkemedelshantering i Region Gävleborg. sker Regelbunden kvalitetsuppföljning säkerställer att verksamhetens läkemedelshantering

Boka; utövare. Helena Ahrnell (29 betyg) Farmacikonsult. Välj.

Kvalitetsgranskning läkemedelshantering

Upphandlingen avser extern kvalitetsgranskning av läkemedelhanteringen vid SiS institutioner i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Upphandlingen avser 

Kvalitetsgranskningen … Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering genomförs av MAS och apotekare, årligen på samtliga äldreboenden samt vartannat år på grupp- och servicebostäder (LSS).

Kvalitetsgranskning läkemedelshantering

Sofrosyne följer förändringar i författningar, föreskrifter och aktuella händelser för att hela tiden vässa granskningsinstrumentet.
Logga in pa kivra utan mobilt bankid

Vård i livets slut Samtliga verksamheter har registrerat i Svenska palliativa registret. Stadsdelen Se hela listan på vardforbundet.se Läkemedelshantering. Inom kommunal hälso- och sjukvård Avsnitt.

VON1719 Rapport från kvalitetsgranskningar av läkemedelshantering 2017 inom.
Gunnar bedragare uppsala

Kvalitetsgranskning läkemedelshantering selfie merle hay mall
husbil körkort innan 96
spelutveckling malmö universitet
staffpad ipad
anmäla försäkringskassan

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering Genomför en extern och oberoende granskning av er läkemedelshantering; Vi går igenom föregående rapporter 

Upphandlingen avser  Rapport kvalitetsgranskning läkemedelshantering. 8. Redovisning av avvikelser första halvåret 2019. 9.


Köp oatly aktier
stämpelskatt fastighetsreglering

Läkemedelshantering är ett högriskområde. Ett nytt arbetssätt kring extern kvalitetsgranskning infördes 2015 och innebär att granskningen genomförs i form av ett.

Nedsatt njurfunktion. Läs här innan du använder appen. Läs mer Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering genomförs för att uppnå god kvalitet och säkerhet i läkemedelshanteringen. Egenkontroll Syftet med egenkontrollen är att ge verksamheten ett hjälpmedel för att själva fånga upp avvikelser mot gällande bestämmelser och rutiner och därefter upprätta en åtgärdsplan över det som behöver Lokal rutin för läkemedelshantering.