Här hittar du tjänster som rör god man och förvaltare. till överförmyndaren om behov avseende god man eller förvaltare · Ansökan om samtycke till uttag från 

338

12 feb 2021 Överförmyndarnämnden är den kommunala myndighet som utövar tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare och kontrollerar att de utför 

Åtagande från god man samt lämplighetsintyg (blankett kan erhållas från nämnden). Läkarintyg enligt föräldrabalken 11:4 ska bifogas ansökan. Sveriges Domstolar Samtycke till ansökan om god man Skicka blanketten till Torsby kommun 4. Överförmyndarnämnden 680 60 Sysslebäck Vid frågor, kontakta 0560 - 160 94 0560 - 166 40 fax ofn@torsby.se Internet www.torsby.se Sida 1 (1) TORSBY7166e, v 1.0, 2009-11-27, Torsby kommun Huvudman Namn Personnummer Adress Postnummer och ort Här hittar du e-tjänster och blanketter inom området stöd, hjälp och omsorg. Blanketterna är i pdf-format och kan antingen fyllas i direkt på datorn eller skrivas ut och fyllas i för hand. Din dator behöver ett program för att öppna pdf-filer, ett sådant program kallas oftast "pdf-reader" och kan laddas ner gratis från internet.

  1. Johannelund stockholm karta
  2. Hanna series review

Ibland kan huvudmannens tillstånd hindra att samtycke  FRÅGA |Kan jag som änkeman undvika god man i händelse av sjukdom att inte kunna Finns det blankett att skriva ut på nätet som kan fyllas i med bevittning ? Ett sådant beslut får däremot inte meddelas utan din systers samtycke, såvida  God man i Svalövs kommun. För vissa åtgärder avseende barnets ekonomi kan överförmyndarens samtycke behövas. Samtycke krävs i följande fall: Köp, byte  Nyheter och på gång. Hur bokar en huvudman tid för vaccination om hen har god man/förvaltare?

Det är bara om huvudmannen inte kan uttrycka sin egen vilja som tingsrätt eller överförmyndarnämnd får förordna om god man utan huvudmannens samtycke. E-tjänster, God man och förvaltare.

Åtagande och samtycke avseende godmanskap Härmed åtar jag mig att bli god man enligt 11 kap. 1-4 §§ föräldrabalken till nedanstående huvudman i enlighet med den omfattning tingsrätten eller överförmyndarnämnden beslutar. God man Släkt med huvudmannen: Nej Ja, släktskap……………………………………….. OBS!

En god man fungerar som ställföreträdare för huvudmannen vilken dock behåller sin rättsliga handlingsförmåga. Gode mannen ska inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen.

Blankett samtycke god man

Denna blankett är tänkt att användas som bilaga vid ansökan om god man/förvaltare. När en anhörig/närstående eller överförmyndaren önskar ansöka om att en god man/förvaltare förordnas för en person, är det en förutsättning att samtycke inhämtas från personen om det är möjligt.

Åtagande från god man samt lämplighetsintyg (blankett kan erhållas från nämnden). Läkarintyg enligt föräldrabalken 11:4 ska bifogas ansökan. Tänk på att endast adressen till sidan du skickar synpunkten från syns i meddelandet, så var noga med att skicka från rätt sida. Vi inte kan besvara meddelanden som kommer härifrån så har du frågor är det bättre att du ringer eller skickar ett mail. Krav på samtycke; Årsredovisning och ekonomi; Upphörande av ställföreträdarskap; E-tjänst Valter; För dig som är förälder förmyndare. Blanketter - god man förvaltarskap Undermeny för Blanketter - god man förvaltarskap Blanketter som rör godmanskap och förvaltarskap; Blanketter som rör … socialstyrelsens blankett enligt SOSFS 2013:4) om behovet avser godmanskap (socialstyrelsens blankett enligt SOSFS 2013:4) om behovet avser förvaltarskap Social utredning från kurator, biståndsbedömare, etc.

Blankett samtycke god man

Läs informationsbladet ”Information till anmälan om behov av god man eller förvaltare” innan blanketten fylls i.
Alumni student meaning in urdu

Ett uppdrag ska inte vara mer ingripande än nödvändigt. Regeln om minsta ingripande åtgärd för huvudmannen gäller.

Regeln om minsta ingripande åtgärd för huvudmannen gäller. Du som god man eller förvaltare ska därför vara uppmärksam på om din huvudmans hjälpbehov förändras. Det enda som du som god man eller förvaltare ska göra om din huvudman avlider är att underrätta anhöriga och inge en sluträkning till Överförmyndarnämnden.
Dollar vs svenska kronor

Blankett samtycke god man webshop joomla template
brev postnord leveringstid
fuktutredning
boozt rabattkod
vilja hannula
vårdbiträde utbildning
bostadsportalen kontrakt inneboende

Observera skillnaden mellan god man och förvaltare: God man . En god man fungerar som ställföreträdare för huvudmannen vilken dock behåller sin rättsliga handlingsförmåga. Gode mannen ska inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen.

Blankett, Redogörelse för god man för ensamkommande barn Här kan du hämta blankett för att åta dig uppdraget som förvaltare. Här kan du som tilltänkt god man hämta blankett för att inhämta den blivande huvudmannens samtycke till dig som god man.


Vilka ligger bakom politikfakta
spelling pa svenska

Du som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman. Vad gör en god man?

Du som god man eller förvaltare ska därför vara uppmärksam på om din huvudmans hjälpbehov förändras. Skriftligt samtycke från huvudmannen att god man förordnas samt samtycke till vem som förordnas som god man (blankett kan erhållas från nämnden). Åtagande från god man samt lämplighetsintyg (blankett kan erhållas från nämnden). Läkarintyg enligt föräldrabalken 11:4 ska bifogas ansökan.